Baptista Tehetségsegítő Tanács Küldetésnyilatkozata

Minden gyermekben, tanulóban ott rejlik a lehetőség, hogy képességeit teljesítménybe fordítva sikerélményt szerezzen, a tanulás élmény és öröm legyen számára, tudatos, aktív, produktív felnőtté váljon.

Ennek szellemében a Baptista Tehetségsegítő Tanács munkájával segíti, hogy minden baptista intézményben a tehetségtámogatás komplex módon megvalósuljon az alábbi alapelvek mentén:

  •  minden gyermeket, tanulót megismertetni a fejlődési szemléletben rejlő lehetőségekkel, képessé tenni a diákokat a flow-élmény megélésére, a tartalmas élet feltételeinek megteremtésére;
  • a gyermekek, tanulók sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív, rugalmas személyiséggé fejlesztése;
  • meglátni és megláttatni minden gyermekben, tanulóban saját és társai értékeit, így segítve az együttműködést;
  • támogatni a gyermekeket, tanulókat abban, hogy erőforrásaik ismeretében képesek legyenek a nehézségekben fejlődési lehetőséget látván a kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodni.

Úgy tekintünk minden gyermekre, hogy lehet tehetséges valamiben,
aminek kibontakoztatásához változatos lehetőségeket kell biztosítani
óvodai, iskolai kereteken belül.