Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola

Az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai programjában fontos szerepet kapnak a tehetséggondozással és a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok.
A tantestület minden tagja elkötelezetten támogatja a tehetséges gyermekek gondozását. A jövő kiváló szakembereinek képzése során nem csupán az elkötelezett szakmai munkára, a tehetségfejlesztésre és képességkibontakoztatásra figyelünk, de figyelembe vesszük tanulóink egyéni képességeit is.
A tehetségműhelyek mellett megjelenik a tanórai tehetségnevelés és az élménypedagógiai kiegészítő és gazdagító programok kínálata is. 2012 óta iskolánk megrendezi az Illéssy Gasztro Kupa – országos ételművészeti versenyt is, mellyel lehetőséget biztosít a szakmai területen tehetséges tanulók bemutatkozására. Kiemelt figyelmet fordítunk az alulteljesítő és hátrányos helyzetű tehetségek gondozására, kompetenciáik erősítésére, belső motivációjuk, pozitív attitűdjük kialakítására.

Választott tehetségterületeink: