Képzőművészeti időutazás a magyar művészet nyomában

Iskolánkban még nincs akkreditálva a képzőművészeti, művészeti vonalon egy tehetségcsoport sem, ezért a pályázat segítségével szerettem volna megalapozni ennek létrehozását.

A program megvalósításához az alábbi célokat tűztem ki:

 • Ősi formakincs-világunk alaposabb megismerése, alkalmazása.
 • Különböző anyagokkal való munkafolyamatok megismerése.
 • A forma és funkció egységének felismerése.
 • Az ünnepek, hagyományok ápolása és átültetése a mai kor lehetőségeinek felhasználásával.

Sikerült megvalósítani a kitűzött célokat. Mind az iskolában tartott foglalkozások, mind a Hollókői kirándulás maradandó élményt nyújtott a gyermekek számára, a kirándulás és az ott készített fotók, elég motivációt, ötletet nyújtottak az éves munkához.

 • A munka az ősszel egy tapasztalatszerző tanulmányi kirándulással kezdődött Hollókőn, ahol a népművészet különböző ágai eredetiben megfigyelhetők, megtapasztalhatók voltak.
 • A napot egy fazekasműhelyben kezdtük, Régi László irányításával. A mesterség bemutatása gyakorlati munkával kiegészítve mindenki számára kézzel fogható élményt jelentett.
 • A következő állomáson nemezeléssel készítettek kulcstartót a gyerekek. A kellemetlen időjárás miatt kevés látogató volt ezen a napon. Ez számunkra előnyt jelentett, mert az egész falu szinte a mienk volt.
 • Ebéd után pihenésképpen a felújított hollókői várral ismerkedtünk meg.
 • A faluba visszatérve egy bőrös műhelybe tévedtünk, ott is kulcstartók készültek.

Élményekkel, tapasztalattal felvértezve a továbbiakban az iskolában zajlottak a foglalkozások:

 • Mile Ibolya városunk keramikusa segítette tapasztalataival az agyagból készült használati tárgyak, szobrok elkészítését.
 • Ezután Varga Gabriella tanárnő irányításával kosárfonás következett.
 • A húsvéti ünnepekre az elmaradhatatlan hímes tojások az Apáról Fiúra Alapítvány foglalkozásán készültek.
 • Kipróbálták a gyerekek a szövést és a hímzést is.
 • A honfoglalás kori mintákat rézlemez domborítás technikájával ismerték meg.

Ez az egy év egy jó tapasztalatszerzés volt számunkra. Sok ötletet adott, hogy hogyan folytathatnánk a munkát regisztrált tehetségpontként.

(BSZ EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája)