Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola

A Lónyay a járás legnagyobb szakképző intézménye.  Tanulói létszáma 518 fő, melyből 58 fő hátrányos helyzetű és 235 fő halmozottan hátrányos helyzetű.

Intézményünk székhelye a Bereg „kapujaként” ismert, Vásárosnaményban található. Az iskola beiskolázási körzetét a városhoz közeli kistérségek alkotják, melyek a leghátrányosabb kistérségek közé tartoznak. Ebből következik, hogy tanítványaink többsége halmozottan hátrányos helyzetű, alulszocializált, motiválatlan, hiányos alapkészségekkel rendelkező tanuló.