Tehetséges Gyöngyszemek

A Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodájának NTP-OTKP-17-0063 kódszámú „Tehetséges Gyöngyszemek” pályázat beszámolója.

Az óvoda nevelőtestülete kiemelt feladatának tekinti a tehetségígéretek beazonosítását, képességfejlesztését, gondozását.
AZ NTP-OTKP-17-0063 kódszámú „Tehetséges Gyöngyszemek” pályázat keretein belül 25 nagycsoportos korú tehetségpalánta aktív élményszerzésére nyílt lehetőség.
“A pályázat során a résztvevő gyermekeknél nem a teljesítmény centrikusság volt a célunk, hanem az hogy, minél gazdagabb élményekhez juttassuk őket. Ezen programban való részvétellel hátrányos helyzetű tehetségígéreteknek is szerettünk volna esélyt teremteni, olyan különleges eszközökkel inspirálva őket, melyek színesebbé, gazdagabbá, élményszerűvé teszik a népi hagyományőrző játékokat, népi kismesterségek megismerését és elsajátított technikák széleskörű alkalmazását, segítve ezáltal a kreatív attitűdök kialakulását, pedagógusok módszertani kultúrájának gazdagítását.

Pozitív élményekkel, színes programokkal ösztönöztük gyermekeinket a kreatív gondolkodásra, alkotásra, illetve vágyat ébresztettünk bennük a népi motívumok alkalmazására, megjelenítésének gyakoriságára.”

A teljes beszámoló ITT megtekinthető.